Information gällande KUB och ATLS kurser med hänvisning till Corona viruset

Svensk Kirurgisk Förenings grundinställning är att vi litar på bästa tillgängliga vetenskap och nationella myndigheters beslut och rekommendationer. Dessa innebär att sammankomster med> 500 deltagare skall ställas in men våra kurser medför betydligt mindre samlingar av människor. Individer med symtom skall självklart inte deltaga vare sig som lärare eller elever.

Detta innebär att våra KUB och ATLS kurser fortsatt skall genomföras.

  • Om nya nationella beslut fattas eller nya rekommendationer ges ut kommer vi att omedelbart anpassa oss till dessa.
  • Om lokala fakulteter får instruktioner lokalt från regioner, sjukhusledning eller motsvarande som förbjuder genomförande av kurs kommer vi att respektera dessa.
  • Om kurser ställs in på grund av ovanstående får vi försöka skapa nya kurser som ersätter de inställda så snart som det blir möjligt/tillåtet men detta kan ju tidigast bli till hösten 2020.

Avseende ekonomi/avgifter tillämpar vi följande:

  1. Om vi eller lokal kursledning/fakultet ställer in kurs återbetalar vi kursavgift.
  2. Om kurs genomförs men deltagare inte kommer på grund av sjukdom, eller lokala instruktioner av arbetsgivare som till exempel reseförbud så gäller ändå full avgift.

Med vänliga hälsningar

Per-Anders Larsson
Skattmästare
Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB

Ovanstående information som pdf