Information om möten, kurser och utbildningstillfällen med hänsyn till Coronavirusutbredningen

WHO deklarerade 11 mars att covid-19 blivit en pandemi med spridning till alla världsdelar och det är sannolikt att världens alla länder kommer att drabbas. För att minska spridningens omfattning är det av stor vikt att förbereda sig väl och vidta nödvändiga åtgärder. I vissa fall kan det innebära att sammankomster vid till exempel kurser och utbildningstillfällen behöver ställas in. Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar kommer att fortlöpande uppdatera sig gällande de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar och om så krävs ställa in möten/kurser. Uppdaterad information om detta kommer du att hitta på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida och via mail från kursarrangörerna.

Förberedelserna inför Kirurgveckan fortlöper enligt plan.