Information gällande KUB-, ATLS- och bakjourskurser med hänvisning till Covid-19

Sedan pandemins början har möjligheten att ge och delta i kurser påverkats i varierande grad. Möjligheten att gå nödvändiga fortbildningskurser är mycket viktig för blivande kirurger, och även för kirurger. Vi arbetar därför för att kursverksamheten ska fortgå i den mån det är möjligt. Kursgivarna tar hänsyn till den nya verklighet vi lever i med behov av större distans mellan deltagare etc när de planerar för lokaler och samvaro under kurserna. Individer med symtom skall naturligtvis inte närvara på plats i kurslokalen vare sig som lärare eller elever.

  • Nationella beslut och riktlinjer gäller förstås även kurser som förmedlas via Svensk Kirurgisk Förening.
  • Regionala riktlinjer för respektive kursgivare respekteras, vilket kan medföra att kurser (med fysisk närvaro) kan behöva anpassas eller ställas in även om kurser i andra regioner kan genomföras.
  • För de kurser som inte går att genomföra på plats kommer vi att eftersträva att en fjärrundervisningskurs tillhandahålls om det alls är möjligt.
  • Om kurser trots allt behöver ställas in på grund av ovanstående kommer vi att försöka skapa ersättningskurser så snart det blir möjligt/tillåtet. Information om huruvida förtur då erhålls och hur det i så fall sker får berörda deltagare från Helena Grönbacke på kansliet.

Avseende ekonomi/avgifter tillämpar vi följande:

  1. Om Svensk Kirurgisk Förening eller lokal kursledning/fakultet ställer in kurs återbetalas kursavgiften.
  2. Om kurs genomförs men deltagare inte kommer på grund av sjukdom, eller lokala instruktioner av arbetsgivare av typen reseförbud (i fall där digitalt alternativ ej erbjuds) återbetalas kursavgiften, men den administrativa avgiften för ombokning kan komma att tas ut för arbetet med ombokning till annan kurs.
  3. Om deltagare inte kan närvara på kurs på grund av konstaterad Covid-19 sjukdom eller vid symtom där Covid-19 kan misstänkas, i anslutning till kurs, kommer kursavgift återbetalas.